Enviament de propostes

Comunicacions: hauran d’exposar resultats d’investigacions o reflexions sobre aspectes concrets de les seccions del congrés. Cada participant podrà presentar un màxim de dues comunicacions o una comunicació i un pòster. En el cas de treballs amb més d’un autor, tots els signants hauran d’inscriure’s al congrés. El temps estipulat per a cada comunicació és de 20 minuts. Els resumens han de tindre un màxim de 300 paraules, 5 paraules-clau i bibliografia.

 


Pòsters: tindran un caràcter eminentment pràctic (experiències docents, projectes per a l’ensenyament de la gramàtica, desenvolupament d’activitats didàctiques, etc.). Hi haurà una sessió de pòsters el dia 23 i una altra el dia 24, durant les quals els autors realitzaran les seves explicacions. Els resumens han de tindre un màxim de 300 paraules, 5 paraules-clau i bibliografia.

 


Simposis: reuniran presentacions de grups de recerca o investigadors amb interessos afins al voltant d’aspectes relacionats amb l’ensenyament de la gramàtica. Cada simposi tindrà un responsable que es coordinarà amb els organitzadors del congrés. El simposi tindrà una durada màxima de 120 minuts i fins a quatre expositors, d’almenys tres universitats diferents. Cadascun d’ells disposarà d’un màxim de 20 minuts per a la presentació del seu treball. Per cadascuna de les propostes que integren el simposi s’ha de presentar: un resum d’un màxim de 300 paraules, 5 paraules-clau i bibliografia.

 

 

Informació important

  • La data límit per a enviar propostes és el 22 de juny de 2018 a les 23:59 hores.
  • En la selecció de les propostes de comunicacions, seminaris i pòsters se seguirà el procediment d’avaluació per parells.
  • Tant les comunicacions com els pòsters hauran de ser presentats per algun dels signants. No es permetrà que els presentin altres persones que no siguin els seus autors.

Llengües del congrés: espanyol, català, anglés, francés i portugués