Pòsters

Adell, Ferran (UOC), Aguilar, Lourdes (UAB); Marín, Rafael (FCRi): Cuando hablar es hacer (entre otras cosas). Hacia una mejor enseñanza de los límites entre la gramática y pragmática con la ayuda de un videojuego educativo.

Casadellà, Marina (University of Leeds) & Marín, Rafael (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Martín, Txuss (Universitat Pompeu Fabra): Cienticòmix: projectes d’aula per a l’aprenentatge lingüístic.

Martí Climent, Alícia & Garcia Vidal, Pilar (Universitat de València – GIEL): Gramàtica i TIC al treball per projectes. Aplicació didàctica en la formació del futur professorat de Secundària.

Martín-Laguna, Sofía (Universitat Jaume I): La enseñanza de gramática en el discurso de aula: una experiencia docente con futuros maestros de primaria.

Meneses Arévalo, Alejandra; Hugo, Evelyn & Acevedo, Daniela (Pontificia Universidad Católica de Chile): Gramática para profesores: Consideraciones metalingüísticas para el aprendizaje.

Szymańska, Marta & Pamuła-Behrens, Małgorzata  (Pedagogical University of Cracow): JES-PL Method – how grammar helps learn and develop language of schooling.